dinsdag 4 juni 2024 | 20:00 - 22:00

De historie van de Soester Engh tot 1900

Gildehuis, Steenhoffstraat 46B te Soest
Categorie
Cultuur
Meer info

Het Historisch Café op 4 juni 2024 is gewijd aan de historie van de Soester Engh. De voorzitter van de Stichting Vrienden van de Soester Eng Frank Jansma verzorgt een inleiding over de historie van de Soester Eng tot 1900. De Eng was vooral een gebied waar akkerbouw plaats vond.

De Eng in de periode tot 1900

In samenwerking met de Stichting Vrienden Soester Eng zullen we teruggaan naar de periode voor 1900. De Eng (het hoge gebied vanaf Nieuwerhoek tot aan de huidige Eikenlaan) werd gebruikt voor akkerbouw, als heideveld en voor de bijenteelt. Het was ook een gebied dat in de Middeleeuwen bekend was om zijn oorlogen: waarom werden die juist daar uitgevochten?

De inleiding wordt verzorgd voor Frank Jansma, voorzitter Stichting Vrienden Soester Eng, die zal ingaan op de gewassen die er werden geteeld door de jaren heen, wie waren de eigenaren, voor wie waren de gewassen bestemd, de rol van de molen(s) etc.

Iedere belangstellende is van harte welkom. Voor HVS-leden is de toegang gratis, aan niet-HVSleden wordt een bijdrage gevraagd van € 5. Iedere bezoeker ontvangt een kopje koffie of thee.

Voor meer informatie en reserveren van een zitplaats zie website van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg.

Delen op