Op deze pagina staan de cultuurfondsen van de provincie Utrecht.
Mis je een fonds, dan horen wij dat graag!

Boellaardfonds 
Het Boellaardfonds bevordert en stimuleert goede condities voor het creëren van beeldende kunst in alle denkbare vormen. Daarbij richt het fonds zich op professionele beeldend kunstenaars in de stad en de provincie Utrecht. Ook loven ze een 2-jaarlijkse oeuvre prijs uit aan een professionele kunstenaar. 

Carel Nengerman Fonds 
Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de provincie Utrecht. Het project moet gelinkt zijn aan cultuur en/of natuur. Bij voorkeur ondersteunt het fonds kleinschalige projecten met een groot vrijwilligersgehalte.  

Cultuurfonds Utrecht  
Dit fonds is onderdeel van het prins Bernhardcultuurfonds. Het prins Bernhardcultuurfonds heeft per provincie een eigen fonds dat voor deze specifieke provincie werkt. In grote lijnen volgt het provinciale fonds het landelijke cultuurfonds, maar ze kunnen wel wat afwijken. Het fonds heeft  fondsen op naam onder haar beheer. Bij een aanvraag kijken ze ook of het project bij zo’n fonds in aanmerking voor financiering komt.  

Cultuur Innovatiefonds 
Dit fonds van de Provincie Utrecht ondersteunt innovatieve ideeën om de culturele sector toekomstbestendig te maken. Ze bieden financiering en coaching aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken en uitvoeren van deze ideeën, waarbij ze hun geleerde lessen delen met elkaar en de sector. Begeleiding, financiering en kennisdeling zijn bij het fonds altijd met elkaar verbonden.

Fentener van Vlissingen Fonds Het fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies en de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs kunst -en cultuurprojecten, zowel voor amateurs als professionals in de provincie Utrecht. 

KF Heinfonds 
Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk dat mensen de regio Utrecht mooier en sterker maken en dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom steunen ze bijzondere initiatieven en individuen met giften, advies, prijzen, beurzen en opdrachten. Bovendien brengen ze waardevolle projecten graag breed onder de aandacht en denken ze mee hoe samenwerking een initiatief kan versterken. 

Stichting Mien van ‘t Sant Fonds 
Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het culturele leven in de provincie Utrecht en de Vijfherenlanden. De stichting tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen van plaatselijke evenementen zoals lezingen, voordrachten, concerten, exposities, uitvoeringen en dergelijke.