Er zijn diverse podia in Soest. Zoals de agenda wel laat zien, hebben ze een levendig aanbod.