Bewegen. We weten allemaal hoe gezond dat is. Bewegen is meer dan de sporthal in of gewoon wandelen. Bewegen is ook meedoen. Bewegen is ook cultuur. En daarom zit de cultuurconsulent in deze On the Move groep. Met elkaar proberen we mensen in beweging te krijgen, mee te laten doen met de samenleving. Want daar knapt iedereen van op.

Welke partijen zitten er in  On the Move? Dat zijn: Amerpoort, st. Balans, buurtsportcoaches, Kunstenhuis Idea, st. Mee, Sociaal jeugdteam en de  SWOS.