Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Aan Soester organisaties kan een subsidie worden verleend voor deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers. Per organisatie is de subsidie 50 euro per vrijwilliger met een maximum van 1.500 euro per aanvraag. Jaarlijks kan maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend.

Vrijwilligersverzekering
Doe je vrijwilligerswerk? Bijvoorbeeld als vrijwilliger van een buurtcentrum of als buddy van zwaar zieke mensen? Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, het brengt ook risico’s met zich mee. De gemeente Soest draagt hier zorg voor, zij betaalt de premie van de VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer. Zowel de vrijwilliger als de organisatie is goed verzekerd.