Projectsubsidie cultuur
Deze subsidie is voor incidentele activiteiten.
Aangezien de webpagina’s nog niet beschikbaar zijn, al wel vast een verwijzing naar de beleidsregels welzijn, cultuur en sport voor meer informatie over deze subsidie.

Amateurkunstregeling 
Aangezien de webpagina’s nog niet beschikbaar zijn, al wel vast een verwijzing naar de beleidsregels welzijn, cultuur en sport voor meer informatie over deze subsidie.

Deskundigheidsbevordering/bedankje vrijwilligers
Van dit budget kunnen vrijwilligersorganisaties gebruik maken.
Aangezien de webpagina’s nog niet beschikbaar zijn, al wel vast een verwijzing naar de beleidsregels welzijn, cultuur en sport voor meer informatie over deze subsidie.

Inwonerinitiatieven
Heb je een mooi initiatief voor Soest of Soesterberg? Wil je bij dit project zelf of samen met anderen een actieve bijdrage leveren? Dan kan het subsidie budget burgerinitiatieven van pas komen.

Het Innovatiefonds Soest
De gemeente Soest staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven van verenigingen, stichtingen en ondernemers om kwetsbare mensen in Soest te helpen. Ook deze mensen mogen meedoen met de samenleving, hun talenten ontwikkelen en gebruiken en zo lang mogelijk thuis wonen. Het idee hoeft niet helemaal ‘uniek’ te zijn. Het kan ook een project zijn dat buiten Soest al goed werkt. Bijvoorbeeld met je voetbalvereniging een team oprichten voor mensen met autisme. Of heb je als bedrijf een bijzonder plan om eenzame mensen weer in contact te brengen met buurtgenoten? Je kan maximaal € 25.000 per keer ontvangen.

100-stoelenregeling
Bij deze regeling neemt de gemeente max.100 kaarten van een lokaal georganiseerd en uitgevoerd concert af ten behoeve van gratis entree voor specifieke doelgroepen.
Aangezien de webpagina’s nog niet beschikbaar zijn, al wel vast een verwijzing naar de beleidsregels welzijn, cultuur en sport voor meer informatie over deze subsidie.