Op deze pagina vind je een overzicht van landelijke cultuurfondsen. Kom je er niet uit, of mis je een fonds? Neem dan contact op met de cultuurconsulent.

Bankgiroloterijfonds 

Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven. 

Fonds voor cultuurparticipatie 

Het fonds voor cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Ze geven subside aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Cultuur maakt iedereen. : 

Samen cultuurmaken 2022 – 2024. 

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren. Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid. 

Erfgoed maken vanaf maart 2022. 

De komende jaren biedt het Fonds met de subsidieregeling ‘Erfgoed maken’ ondersteuning aan projecten op het gebied van erfgoedparticipatie en –educatie. Activiteiten waarin mensen gezamenlijk immaterieel erfgoed beoefenen, zich samen vrijwillig inzetten voor beheer, behoud, ontwikkeling en doorgifte van erfgoed, en met elkaar leren over en door sporen uit het verleden. 

Fondsen voor ouderen
Hier vind je een overzicht van fondsen die projecten voor en door ouderen ondersteunen. 

Prins Bernhard cultuurfonds
Het fonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent. Ook geven ze particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Vanaf januari 2022 start het Cultuurfonds Caribisch gebied.Dit fonds bestrijkt hetzelfde terrein als het Nederlandse Cultuurfonds.
Het fonds heeft  fondsen op naam onder haar beheer. Bij een aanvraag kijken ze ook of het project bij zo’n fonds in aanmerking voor financiering komt. 

VSBfonds
Het fonds steunt iedereen die actief mee witl doen in onze samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten. Met projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. Of met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen. Zo versterkt VSBfonds een samenleving waarin we samen redzaam zijn en het prettiger leven is. Het gaat hierbij om sociale en culturele initiatieven. Voor maatschappelijke betrokken studenten is er een VSBfonds studiebeurs om in het buitenland te studeren.