Op deze pagina vind je informatie over fondsen, de rotary – en lionsclub en banken die lokale maatschappelijke projecten ondersteunen.

Fonds voor Soest
Fonds voor Soest is van en voor Soesters en bedoeld om kleinschalige projecten financiële steun te verlenen. Passende projecten dragen bij aan een betere leefomgeving, cultuur, onderwijs, gezondheid, natuur, sport of veiligheid. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van inwoners en onderlinge verbondenheid. 
 

Haringparty Soester zakenkring
De haringparty is een initiatief van Koninklijk Horeca Nederland in samenwerking met de Soester Zakenkring. De opbrengst van de veiling van de jaarlijkse Haringparty wordt gebruikt om goede doelen te ondersteunen. Goede doelen die ook in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage uit de Haringparty-opbrengst, kunnen zich aanmelden bij de Soester zakenkring.
                                                

Lions club
Zij organiseren evenementen om fondsen te werven voor de door hun gesteunde lokale of regionale goede doelen. De regio Eemland beslaat Soest, Baarn en Eemnes.  

Lions club Soestdijk
Als doel heeft deze Lions club om een positieve bijdrage te leveren aan de mens en de natuur binnen de directe woon- en leefomgeving. Bij voorkeur helpen zij lokale organisaties, waarbij naast het ondersteunen met geld, zij ook een fysieke bijdrage leveren. De regio Soestdijk beslaat Soest, Baarn en Bilthoven.
 

Rotery Soest Baarn
Met hun wekelijkse loterij opbrengsten steunen wij lokale goede doelen, zoals Stichting Welzijn Ouderen Soest, de Duinkikkers, Hospice de Luwte, Stichting Inside the Same. 
 

Banken  Een aantal banken doet aan lokale sponsoring.  

Rabobank Amersfoort-Eemland 
De Rabobank geloofd in de kracht van verenigingen, clubs en stichtingen; zij zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst.  Voor aanvragen van projecten in Soest/Soesterberg. 

ABN AMRO 
Kunst en cultuur voor zo veel mogelijk mensen in Nederland toegankelijk maken: dat is het doel van ABN AMRO. Bovendien moedigen ze ondernemerschap in deze sector van harte aan. Om ook kleinere culturele instellingen te kunnen ondersteunen, is het ABN AMRO Cultuurfonds in het leven geroepen.