Wil je als vereniging, stichting of cultuuraanbieder aan de slag met de vraag hoe je meer leden of deelnemers aan jouw organisatie kunt binden?

Meld je aan voor de cursus Samen Slim Deelnemers Werven!

In deze cursus leer je hoe je aanbod kunt afstemmen op de behoefte van je (potentiële) deelnemers. De cursus voorziet jouw organisatie van een nieuwe impuls en direct uitvoerbare ideeën over wervingsbeleid en wervingsactiviteiten. Denk hierbij zowel aan ledenwerving als ledenbehoud.

“Het aandeel Nederlanders dat kunstzinnig of creatief bezig is in de vrije tijd blijft gelijk, maar de manier waarop zij deze hobby’s beoefenen verandert. En dat vraagt van aanbieders dat zij daarop inspelen.”

Deze cursus helpt je de veranderingen voor jouw vereniging, organisatie of eigen praktijk in kaart te brengen. De cursus geeft een verfrissende kijk op het werven van deelnemers. Voordat we kijken naar succesvolle promotie, starten we vanuit de vraag hoe je aanbod aan kan sluiten op de veranderende wensen van je deelnemers. Na deze cursus sluit het aanbod van jouw organisatie nog beter aan bij de wensen van jouw doelgroep.

De cursus is actie- en resultaatgericht. Tijdens de cursus ga je actief aan de slag met het aanpassen of creëren van nieuw aanbod en wervingsacties.

“De aanpak geeft veel houvast. Na afloop van de cursus ligt er een concreet plan dat uitnodigt om aan de slag te gaan.”

Praktisch

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur, waarbij er aandacht is voor theorie én opdrachten. Tussen de cursusdagen door krijg je een huiswerkopdracht mee. Tijdens het laatste cursusmoment pitch je als vereniging of organisatie je aangepaste aanbod, nieuwe aanbod of wervingsactie.

Bij de cursus zit een e-learning-platform: een handige website waar je alle stof rustig terug kunt lezen en waar je de thuisopdrachten kunt maken. Hiervoor betaal je eenmalig €25: je krijgt een toegangscode die je als organisatie kunt gebruiken.

Per organisatie kunnen er 2-4 mensen aan de cursus meedoen. Kijk of je niet alleen bestuurders, maar bijvoorbeeld ook leden mee kunt laten doen! Deelname is mogelijk voor maximaal [AANTAL CULTUURAANBIEDERS], dus meld je snel aan!

Aanmelden

Heb je interesse? Laat het weten. Bij voldoende deelnemers, organiseren we of de training of de inspiratiebijeenkomst. Meld je interesse